Mikä on huoli-ilmoitus

12.11.2020

HUOLI-ILMOITUS VANHUSTEN TUKENA

Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät kunnan järjestävän iäkkäille henkilöille riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Niiden tulee olla henkilön tarpeisiin nähden oikea-aikaisesti toteutettuja ja määrältään riittäviä.

Tiedämme, että käytännössä tämä ei aina toteudu. Osa vanhuksista joutuu selviytymään vajaapalveluilla. Usein syynä on se, että vanhus ei huomaa toimintakykynsä pikkuhiljaa heikentyneen. Hänellä ei välttämättä ole edes riittävää tietoa lain hänelle suomista palveluista.

Huoli-ilmoitus on taikasana, joka pakottaa kaupungin arvioimaan ihmisen palvelutarpeen. Huoli-ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs ihminen saa tarvitsemansa hoidon ja palvelut silloinkin, kun hän ei itse osaa tai ymmärrä niitä pyytää. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi naapuri tai ystävä.

Yksityishenkilönä sinun on mahdollista tehdä ilmoitus myös nimettömänä. Mikäli ilmoitat nimesi, on asianosaisella oikeus saada se halutessaan tietoonsa.

Laki määrää tutkimaan kaikki huoli-ilmoitukset.

Vantaalla ilmoituksen voi tehdä Seniorineuvontaan, puh. 09-8392 4202 (ma-pe klo 9–15) tai maisan kautta. Maisaan ei tarvitse kirjautua, sillä etusivulla on ”Tee sosiaalihuollon ilmoitus”. Sitä kautta löytyy huoli-ilmoituslomake.

Äkillisiä hätätilanteita varten Vantaalla on sosiaali- ja kriisipäivystys, joka auttaa ympäri vuorokauden. Apua voi hakea hätään joutunut itse, läheinen, ystävä tai viranmainen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numero on 09 8392 4005. Palvelut ovat maksuttomia. (12.11.2020)

Jussi Särkelä

Yllä oleva teksti löytyy tämän linkin kautta helposti tulostettavassa muodossa.